مطالب زیبا

نامه هایت درصندوق پستی من ....
کبوتران خانگی اند

بی تاب خفتن در دست هایم
یاس های سفیدند
به خاطر سفیدی یاس ها
از تو ممنونم ....
میپرسی در غیابت چه کرده ام ؟؟؟
غیبتت!؟؟تو در من بودی
با چمدانت .....در پیاده روهای ذهنم راه رفته ای
ویزای تو دست من است
بلیط سفرت
ممنوع الخروجی از نرزهای قلب من
ممنوع الخروجی از سرزمین احساسم

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی ۱۳۹۴ساعت 20:56  توسط سعید نامیان  | 

میان دفتر شعرم
مراگم کردی ورفتی
نوشتم بی تو میمیرم ....
تبسم کردی ورفتی
نوشتم بی تو غمگینم
نوشتم بی تو افسردم
مرا با این صفت ها هم
تجسم کردی ورفتی
نوشتم بعد تو شبها
دل من مانده وغم ها تو باغمهای این شب ها
تفاهم کردی ورفتی
شنیدی عشق در قلبم
عمیق وبی نهایت بود
گمانم بر دل کوچک
ترحم کردی ورفتی
نوشتم بین صد واژه
مرا پیدا کن وبرگرد
میان شعرهااما .....
مراگم کردی ورفتی .....

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی ۱۳۹۴ساعت 20:55  توسط سعید نامیان  | 

ضربه های که باعث مرگ نشن.
فقط آدم رو قوی تر میکنه

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی ۱۳۹۴ساعت 20:54  توسط سعید نامیان  |